Stranice o SFRJ Diplomatiji na srpskom jeziku


- Istorijska pozadina ove varijante

- Mapa u boji (JPG)

- Pravila i zemlje učesnice

- Map file za Judge sisteme

- Registar SFRJ partija

- SFRJ Hall of Fame (U IZGRADNJI)

- Komplet za DipChief (22,3 KB)

- Kontakt

- Autori varijante