Make your own free website on Tripod.com

Kontakti


YuDip
Jugoslovensko udruženje igrača Diplomatije. Dobrodošao je svako ko želi da igra Diplomatiju na srpskom ili nekom srodnom jeziku.

Aleksandar Bradarić
Miloš Erić
Marko Herman
Autori SFRJ Diplomatije.

Povratak na glavnu stranicu