Make your own free website on Tripod.com

Istorijska pozadina SFRJ varijante


Svakome ko ovaj jezik razume poznata je i istorijska pozadina SFRJ varijante.

U najkraćim crtama - početkom devedesetih godina, zajednička država južnih Slovena, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, raspala se u krvavom građanskom ratu. Proces raspada SFRJ ni danas nije okončan, s obzirom na situaciju na Kosovu i u Makedoniji, kao i odnose u novoj jugoslovenskoj federaciji.

SFRJ Diplomatija suprotstavlja sve bivše republike-članice druge Jugoslavije, ali ne i pokrajine.

Povratak na glavnu stranicu