Make your own free website on Tripod.com

Autori SFRJ Diplomatije


Aleksandar Bradarić
Mapa, programiranje za implementaciju na Judge, master prve SFRJ partije

Miloš Erić
Mapa, skraćenice teritorija, učesnik prve SFRJ partije

Marko Herman
Mapa, učesnik prve SFRJ partije

Učesnici prve SFRJ partije su
Marko Herman (Slovenija)
Miloš Erić (Makedonija)
Dušan Velović (Crna Gora)
Igor Atanacković (Hrvatska)
Mihailo Dragojlović (Srbija)
Vladimir Anastasijević (Srbija*)
Marko Bukurov (Bosna)
Arpad Pecsvary (Bosna*)
Aleksandar Bradarić (Master)
* - zamene

Povratak na glavnu stranicu